De Baby- en kindergebarenmethode geeft een kind een stem in handen, het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken. Een succesformule om de taalontwikkeling te stimuleren, taal visueel te maken, elkaar beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de behoeftes en beleving van het kind.

Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Baby- en kindergebaren geef je het kind een stem waarmee het dit uit zichzelf kan doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen.

Met de Baby- en kindergebaren methode ondersteun je wat je zegt met gebaren. Hiervoor gebruiken we gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.
Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door je kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Je kunt al met je kind communiceren voordat het kan spreken! Vanaf zes maanden gaat het kind betekenis geven aan de taal die het hoort en gaat dus begrijpen wat je zegt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht of een eendje dat in de vijver zwemt en wil dit graag aan jou vertellen. Het weet ook wat er gaat gebeuren als je vraagt of het wil eten of gaat slapen. Vanaf ongeveer 8 maanden kan het kind gebaren terug maken en kan het een gesprek met jou starten, waardoor je meer inzicht krijgt in de belevingswereld en de belangstelling.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.

Voor professionals:

Workshop

Het is mogelijk om door middel van een twee uur durende workshop kennis te maken met de methode Baby- en kindergebaren. De workshop kan gegeven worden als invulling van bijvoorbeeld een studiedag, een bijeenkomst of een beurs. Samen kunnen we kijken naar de invulling en wat de wensen zijn. Voor elke gelegenheid is een passend programma te maken!
Kosten: €250,- ex. btw

Ouderavond

Als je een thema onderwerp zoekt voor een ouderavond kan er een introductie workshop georganiseerd worden bij jullie kinderdagverblijf.

Dit kan een aanvulling zijn op de Babygebaren implementatie, wat zeer aan te bevelen is zodat ook de ouders er meteen bij betrokken kunnen worden. Maar ook zonder Babygebaren te gebruiken of te kennen is dit een workshop waar ouders zeer enthousiast over zullen zijn!
De workshop duurt anderhalf uur. Er zit geen minimum of maximum aan het aantal deelnemers.
Kosten: €150,- ex. btw

Implementatie kinderdagverblijf

De Baby- en kindergebarenmethode heeft veel voordelen in de kinderopvang:

 • Baby- en kindergebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen
 • minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is
 • meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt
 • Baby- kindergebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken
 • ‘plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met Baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen het kind zegt. Abstracte begrippen krijgen met gebaren visuele ondersteuning die het voor een kind begrijpelijk en voorstelbaar maakt
 • kinderen die in een groep niet goed durven praten kunnen zich gemakkelijker uiten met gebaren
 • kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden gebruiken gebaren als brug tussen de talen
 • gebruik van Baby- en kindergebaren bevordert het zelfvertrouwen

Met een Baby- en kindergebaren implementatie krijgt het kinderdagverblijf een workshop, minimaal twee coachingsmomenten en een evaluatiebezoek om ervoor te zorgen dat Baby- en kindergebaren volledig in uw kinderdagverblijf geïntegreerd is.

Om het implementeren van Baby- kindergebaren in goede banen te leiden volgen we vier stappen:

Stap 1 – Telefoongesprek
Een telefoongesprek van circa een half uur om inzicht te krijgen in hoe Baby- en kindergebaren gebruikt kan worden binnen uw kinderdagverblijf.

Stap 2 – Workshop
Tijdens deze workshop leren de medewerkers 50 gebaren en krijgen ze daarnaast veel praktische tips en voorbeelden over het toepassen van Baby- en kindergebaren in de babygroep, dreumesgroep, peutergroep en verticale groep. Aan de orde komt hoe het Baby- en kindergebarenprogramma een waardevolle aanvulling is op de specifieke pedagogische visie en het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf. We laten zien hoe Baby- en kindergebaren vanzelfsprekend in de bestaande manier van omgaan en communiceren met kinderen wordt opgenomen. Bovendien bespreken we op welke manier Baby- en kindergebaren gebruikt kan worden in combinatie met een VVE programma. De workshop duurt circa twee en een half uur en wordt op locatie gegeven. Bij deze workshop is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje ‘Babygebaren, de eerste woordjes’ inbegrepen.

Stap 3 – Coaching in de groep(en)
Na een aantal weken brengen wij opnieuw een bezoek aan het kinderdagverblijf om vragen te beantwoorden en om te kijken hoe de toepassing van Baby- en kindergebaren tijdens het werk verloopt. We zullen kijken naar de gebaren interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en de medewerkers individueel coachen in de verbetering daarvan.
Wanneer er medewerkers van verschillende locaties bij de workshop aanwezig zijn, dan worden al deze locaties apart bezocht voor de coaching.

Stap 4 – Evaluatiebezoek voor certificering
Zodra het kinderdagverblijf zelf aangeeft het Baby- en kindergebaren programma voldoende te hebben geïmplementeerd, maken we een afspraak voor een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering. Bij meerdere locaties wordt elke locatie apart bezocht voor de evaluatie. Wanneer tijdens dit evaluatiebezoek blijkt dat Baby- en kindergebaren een vanzelfsprekende toevoeging is in de communicatie met de kinderen zal het kinderdagverblijf een Babygebaren certificaat ontvangen en het kinderdagverblijf zal bovendien op onze website en in onze nieuwsbrief vermeld worden. Zo kunnen ouders die Baby- en kindergebaren thuis gebruiken een kinderdagverblijf kiezen dat met Baby- en kindergebaren werkt.

Samenvattend:

 • een telefoongesprek van circa een half uur met de leiding van het kinderdagverblijf
 • een workshop van 2 en een half uur
 • een coaching bezoek (minimaal 2 twee keer)
 • een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering
 • een Babygebaren certificaat

De maximale groepsgrootte van een workshop Baby- en kindergebaren is 15 mensen. Wanneer de groep groter is, neem dan contact met ons op dan kunnen wij een aangepaste indeling maken.

Kosten:
Stuur een email naar info@gebarenstem.nl voor een offerte op maat. Wanneer de training voor Baby- en kindergebaren in de kinderopvang rechtstreeks via Gebarenstem wordt geboekt kan deze BTW-vrij aangeboden worden.

Wat zit bij de kosten inbegrepen:

 • alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het woordenboekje ‘Babygebaren, de eerste woordjes’
 • een cursus- en activiteitenboek ‘Babygebaren, gebaren met je kind voordat hij kan praten’ door Lissa Zeviar
 • een dvd ‘Babygebaren, doe je mee?’
 • wanneer de implementatie Baby- en kindergebaren met succes is afgerond zullen wij het kdv toevoegen aan onze lijst met kinderdagverblijven die Baby- en kindergebaren gebruiken, deze lijst wordt op de website gepresenteerd en in onze nieuwsbrief vermeld.