Praktische informatie:

 • De praktijk is geopend op:
  • Maandag van 9.00 tot 14.45 uur.
  • Dinsdag van 9.00 tot 14.45 uur.
  • Woensdag gesloten.
  • Donderdag van 9.00 tot 14.45 uur.
  • Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Zaterdag en zondag gesloten.
 • Ik maak graag een afspraak voor een telefonisch contact moment of voor een intake. Je kunt me telefonisch bereiken op 06-48464352 of vul het contactformulier in.
 • Vanuit de aanvullende verzekering is er een tegemoetkoming in de kosten voor massagetherapie mogelijk. Informeer hierover bij je eigen ziektekostenverzekering.
 • Betaling gaat per betaalverzoek (tikkie), nadat de factuur via de mail is verstuurd. Op verzoek is betaling achteraf mogelijk.
 • Voor afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden, breng ik het volledige bedrag in rekening voor de gereserveerde tijd.
 • Massagetherapie is vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen:

Vanuit de aanvullende verzekering is er een tegemoetkoming in de kosten voor massagetherapie mogelijk.
Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet noodzakelijk om voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking te komen.
Informeer altijd bij de eigen ziektekostenverzekeraar of klik hier voor de actuele vergoedingen.
Na een sessie betaal je direct, of op verzoek achteraf, de rekening aan mij, waarna je de factuur zelf in kan dienen bij de eigen ziektekostenverzekering.

Praktijk Lief Lijf is aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG, koepelorganisatie RBCZ, tuchtrecht TCZ en geschillencommissie SCAG.
De praktijk is in het bezit van een V.O.G verklaring. 

VBAG:      21612022

RBCZ :      207107R

SCAG :      14830

KvK :         24463923

BTW:         NL001969052B20

CRKBO:

   

Jouw privacy:

Vanaf mei 2018 is er nieuwe wet ingevoerd rondom privacy bescherming: de Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Dit betekent dat de regels rondom privacy zijn aangescherpt.

De wet heeft als doel dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn, en niet zomaar voor marketing doeleinden gebruikt worden, waar jij niet achter staat of waar je geen weet van hebt.

Binnen mijn praktijk gebruik ik jouw persoonsgegevens voor het dossier wat ik aanleg. Jouw dossier bevat een intakeformulier met daarin achtergrondinformatie, informatie over je gezondheidstoestand en gegevens over gevoerde gesprekken en behandelingen. Ik doe natuurlijk alles om jouw privacy te waarborgen;

 • Ik maak gebruik van een geschreven cliëntendossier die ik bewaar in een goed afgesloten kast in de praktijk. Aangezien ik een eenmanspraktijk heb zullen er geen andere medewerkers zijn die inzage hebben in je dossier.
 • Als jouw therapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Informatie wordt alleen gedeeld naar andere zorgverleners om deze te informeren bij doorverwijzing of bij afronding van de therapie. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
 • Wanneer ik een casus inbreng bij intervisie/supervisie, gebeurt dit anoniem.
 • Voor de facturatie en belastingadministratie werk ik samen met een boekhoudster, die een klein deel van de gegevens in kan zien. Met haar heb ik een verwerkingsovereenkomst, zoals verplicht is binnen de AVG.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet (WGBO) op de behandelovereenkomst vereist wordt, 20 jaar bewaard.

 

Jouw privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• Je verzekeraar en klantnummer
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. ‘natuurgeneeskundig consult’
• De kosten van het consult.