Ik werk vanuit de holistische visie. Dit betekent dat ik kijk naar alle aspecten die jou maken tot wie je bent. We zijn meer dan alleen ons fysieke lijf, we zijn een geheel van lichaam, geest, gevoel, gedachten, ervaringen en emoties. Al deze gebieden hebben verbanden met elkaar, je kunt het een niet los zien van het ander. Blozen, hartkloppingen, een versnelde ademhaling, het zijn allemaal herkenbare voorbeelden dat ons lichaam ons gevoelsleven weergeeft. De ervaringen die je in je leven hebt opgedaan en de manier waarop je hiermee bent omgegaan, maken jou tot wie je nu bent. Al deze aspecten zijn niet los van elkaar te zien en beïnvloeden elkaar ook. 

Wanneer er een lichamelijke klacht is kan dit een vertaling zijn van iets wat verband heeft met wat er binnen in je leeft. Het is een signaal of een uiting van iets in jou dat om aandacht vraagt, bewust of onbewust. Vaak zijn we geneigd deze signalen te negeren, er geen aandacht aan te besteden.

Massage brengt je (weer) in contact met je lijf. Door met aandacht te voelen wat er is en daar helemaal bij aanwezig te zijn, breng je het naar de oppervlakte waardoor je het je bewust kunt worden.

Tijdens de massagetherapie ligt de nadruk dan ook op het ervaren van wat er is. Door juist stil te staan en aandacht te geven aan dat wat vaak niet gevoeld, gehoord of gezien mag worden kan meer bewustwording, acceptatie en inzicht ontstaan.

Massagetherapie is er niet op gericht iets op te lossen of weg te nemen, maar is een uitnodiging tot bewustwording en zelfonderzoek.